Κοινοπραξία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο τομέας των Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών είναι μια ερευνητική και εκπαιδευτική μονάδα στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εστιάζεται στην έρευνα και ανάπτυξη στις γνωστικές περιοχές των πολυμέσων, των βάσεων δεδομένων, των κατανεμημένων συστημάτων, της μηχανικής των απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων, των αρχιτεκτονικών που βασίζονται σε συνιστώσες και των δικτυακών εφαρμογών. Το Τμήμα έχει δημιουργήσει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Gov Lab), το οποίο έχει θέσει σε λειτουργία και διαχειρίζεται την πρώτη δικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. (www.e-gov.gr)


T-Systems Nova, Berkom
H T-Systems Nova ιδρύθηκε την άνοιξη του 1999 προκειμένου να συμμετάσχει σε ερευνητικές ομάδες και να ενδυναμώσει την δυναμική της Deutsche Telekom AG σε ό,τι αφορά τις καινοτιμίες. Από το 2001, η T-Systems Nova αποτελεί τμήμα της T-Systems International GmbH. Εντός της T-Systems, η T-Systems Nova έχει πλήρη αρμοδιότητα για καινοτομίες τηλεματικής και για την ολοκλήρωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής. Με 5.000 εργαζόμενους (στοιχεία Ιουνίου 2001), η T-Systems Nova αναλαμβάνει έργα ανάπτυξης και ολοκλήρωσης, ενώ παράλληλα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υλοποιήσεις. Πέρα από αρκετά κέντρα ανάπτυξης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, η T-Systems Nova έχει επίσης συστήσει τα φημισμένα ερευνητικά κέντρα "Technologiezentrum" στο Darmstadt και "Berkom" στο Βερολίνο.


Indra Sistemas S.A.
Η Indra είναι η κορυφαία Ισπανική εταιρία στις τεχνολογίες πληροφορικής. Το 1999, η εταιρεία πέτυχε έσοδα της τάξεως των 577 εκατομμυρίων ευρώ και κύκλο εργασιών πάνω από 901 εκατομμύρια ευρώ. Οι δραστηριότητες της εταιρίας διαχωρίζονται σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς άξονες: τεχνολογίες πληροφορικής, συστήματα προσομοίωσης και αυτόματης συντήρησης και ηλεκτρονικές συσκευές άμυνας. Η Indra αποτελεί σημείο αναφοράς για τις αγορές στις οποίες μετέχει, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και στις πέντε ηπείρους, άνω του 40% των εσόδων της εταιρίας κατά το 1999 προήλθε από διεθνείς δραστηριότητες. Η θέση αυτή ενδυναμώνεται από ένα δίκτυο αντιπροσωπειών και μόνιμων γραφείων, το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να αποκτά βαθιά γνώση των αγορών στις οποίες μετέχει, καθώς επίσης και από διεθνείς συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες.


Αρχέτυπον Α.Ε.
Η Αρχέτυπον Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 και έλαβε την τωρινή της μορφή το 1996. Η εταιρία εστιάζεται σε υπηρεσίες μηχανικής λογισμικού, με κύρια έμφαση στους τομείς των δοκιμών, του ελέγχου ποιότητας και της ολοκλήρωσης των προϊόντων. Από τα πρώτα της βήματα, η Αρχέτυπον Α.Ε. ανατρέπει τις συνήθεις πρακτικές, επιλέγοντας έναν σαφή προσανατολισμό σε εξαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της. Τα ονόματα των διεθνών συνεργατών-πελατών, όπως η Microsoft, η IBM/Lotus και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεικονίζουν σαφώς την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία. Ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής βασίζεται σε δύο κύριους στρατηγικούς άξονες: πρώτον, στην έρευνα πάνω σε νέες και διαφαινόμενες τεχνολογίες και πρακτικές που έχουν την προοπτική να διαμορφώσουν τη μελλοντική μορφή των πραγμάτων και, δεύτερον, στην παροχή υπηρεσιών εφαρμοσμένης τεχνολογίας σε διεθνείς πελάτες, μέσω της οποίας αναπτύσσεται η τεχνογνωσία που αρχικά αποκτάται από τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Οι κύριοι τομείς στους οποίους εστιάζεται ο τομέας τεχνολογιών πληροφορικής είναι οι εξής:
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες (π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τηλεϊατρική)
 • Προηγμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου βασισμένες στο Internet
 • Δίκτυα διανομής περιεχομένου πολυμέσων
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πάνω από ασύρματα δίκτυα
 • Μοντελοποίηση του σχεδιασμού προμηθειών και υπηρεσιών συμβούλων
 • Ολοκληρωμένες λύσεις ροών εργασίας
 • Εφαρμογές σε φορητές συσκευές


International Teledemocracy Centre at Napier University
Το Πανεπιστήμιο Napier στο Εδιμβούργο της Σκωτίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη Σκωτία, έχοντας πάνω από 11.500 φοιτητές και προσφέροντας 150 προπτυχιακά και 120 μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ το προσωπικό του ξεπερνά τα 1.500 άτομα. Το Πανεπιστήμιο έχει ιδρύσει το Διεθνές Κέντρο Τηλε-δημοκρατίας τον Αύγουστο του 1999, σε συνεργασία με το παράρτημα της British Telecom της Σκωτίας. Το Διεθνές Κέντρο Τηλε-δημοκρατίας είναι μία πολυσυνθετική μονάδα στη σχολή Μηχανικών και Πληροφορικής. Ενας από τους κύριους στόχους του είναι να προάγει την εφαρμογή της τηλε-δημοκρατίας από τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, προκειμένου τόσο τα εκλεγμένα μέλη όσο και το προσωπικό υποστήριξης να λειτουργούν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά.
Το έργο του κέντρου περιγράφεται στον ιστοχώρο www.teledemocracy.org.


Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) είναι μία μονάδα δημόσιας διοίκησης που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος και έχει ως στόχους:
 • Την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών και τη διαχείριση του πληροφοριακού περιεχομένου, παρέχοντας έτσι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για όλες τις συναλλαγές τους με το Υπουργείο Οικονομικών
 • Την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων και προηγμένων υπηρεσιών και προϊόντων, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.
 • Την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην Ελληνική Οικονομία, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της.
 • Τη συνεισφορά στη συμμόρφωση με τους νόμους και την επίτευξη αποδοτικής, αποτελεσματικής και διαφανούς επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και του Υπουργείου Οικονομικών.


Δημοτικό Συμβούλιο του Εδιμβούργου
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Εδιμβούργου έχει την διοικητική ευθύνη, σε τοπικό επίπεδο, για την παροχή παιδείας, κοινωνικών υπηρεσιών, αναψυχής, σχεδιασμού, οδικών αξόνων και μεταφορών, περιβαλλοντικών υπηρεσιών και οικονομικής ανάπτυξης για μία πόλη με πάνω από 400.000 κατοίκους. Ο φορέας αυτός απασχολεί πάνω από 17.500 υπαλλήλους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πρόσφατα εκπονήσει μία στρατηγική τηλεματικής για την πόλη. Ο στόχος είναι να καταδειχθεί η σημασία των νέων τεχνολογιών, σε σχέση με το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της πόλης. Η στρατηγική έχει διαμορφωθεί από μία σύμπραξη φορέων, με συμμετοχή σημαντικών οργανισμών από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα καθώς και τις κοινότητες πολιτών και εθελοντών που συμμετέχουν στην τηλε-δημοκρατία ή επηρεάζονται από αυτή. Η υλοποίηση της στρατηγικής για την τηλεματική είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού για την πόλη, η οποία σκιαγραφεί ένα κοινό πρόγραμμα ενεργειών σε όλους τους τομείς και από όλους τους σημαντικούς οργανισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό όραμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης.


Smart Gov logo
A Governmental Knowledge - based Platform for Public Sector Online Services

Languages:
greek english spanish
german
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ist logo
IST 5th Framework Programme Key Action Line: On-line support for democratic processes.

Design by  
Archetypon logo
Programming and Hosting by 
e-Gov Lab Logo
bobby