Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Οι ηλεκτρονικές φόρμες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς αποτελούν τη βάση των περισσοτέρων από τις είκοσι δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τους. Ο στόχος του έργου SmartGov είναι να ορίσει, να αναπτύξει, να θέσει σε παραγωγική λειτουργία και να αξιολογήσει μια πλατφόρμα η οποία βασίζεται στη γνώση και που θα βοηθά τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δημιουργούν υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης, απλοποιώντας την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την ολοκλήρωση με ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας θα υποστηριχθεί από νέα μοντέλα διαδικασιών, που θα περιλαμβάνουν μεθοδολογίες βελτιώσεων που αφορούν το δημόσιο τομέα, καθώς και διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων για τους υπαλλήλους δημόσιου τομέα. Η πλατφόρμα αυτή θα αξιολογηθεί σε δύο ευρωπαϊκές χώρες (ένα υπουργείο και μία τοπική αρχή αυτοδιοίκησης).
Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Ο καθορισμός και η ανάπτυξη ενός βασιζόμενου στη γνώση αποθετηρίου πληροφοριών για υπηρεσίες συναλλαγών. Το αποθετήριο αυτό θα περιέχει τα βασικά Στοιχεία Υπηρεσιών Συναλλαγών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη δόμηση των υπηρεσιών και θα περιέχουν γνώση και πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία.
 • Ο καθορισμός και η ανάπτυξη των υπηρεσιών και των εφαρμογών του έργου SmartGov, για τη δημιουργία και συντήρηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και για την επικοινωνία με εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα.
 • Η διερεύνηση μοντέλων διαδικασιών για τον δημόσιο τομέα και των σχετιζόμενων κοινωνικών διαστάσεων, προκειμένου για την παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας SmartGov και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.
 • Η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας του SmartGov σε ένα Υπουργείο και έναν φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης και η αξιολόγηση της μέσα από τη δημιουργία ενός πλήθους υπηρεσιών συναλλαγών.
 • Smart Gov logo
  A Governmental Knowledge - based Platform for Public Sector Online Services

  Languages:
  greek english spanish
  german
  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

  ist logo
  IST 5th Framework Programme Key Action Line: On-line support for democratic processes.

  Design by  
  Archetypon logo
  Programming and Hosting by 
  e-Gov Lab Logo
  bobby