Το έργο SmartGov

Το SmartGov είναι ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με διάρκεια δύο χρόνια, το οποίο στοχεύει στον προσδιορισμό, στην ανάπτυξη, στην πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση μιας πλατφόρμας ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών η οποία θα βασίζεται στη γνώση. Η πλατφόρμα αυτή θα βοηθήσει τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να δημιουργούν διαδικτυακές υπηρεσίες συναλλαγών, απλοποιώντας την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη διαλειτουργικότητα με ήδη εγκατεστημένα συστήματα πληροφορικής.

 • Ημ/νια Έναρξης: 1/02/2002
 • Διάρκεια: 24 μήνες
 • Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 1.950.000 €
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.202.328 €  Το SmartGov είναι το έργο του μήνα!
  Στο έργο SmartGov απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση του Έργου του Μήνα. Δείτε το σχετικό άρθρο στον ιστοχώρο Europa.eu.int (το άρθρο είναι στα Αγγλικά).
  Μπορείτε επίσης να δείτε το άρθρο Easier online transactions for e-government στον ιστοχώρο istresults.cordis.lu.
 • Smart Gov logo
  A Governmental Knowledge - based Platform for Public Sector Online Services

  Languages:
  greek english spanish
  german
  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

  ist logo
  IST 5th Framework Programme Key Action Line: On-line support for democratic processes.

  Design by  
  Archetypon logo
  Programming and Hosting by 
  e-Gov Lab Logo
  bobby